Beekjuffer, larve

Insecten, beekjuffer. Van een aantal insecten ontwikkelt het larvestadium zich onder water. De roofzuchtige beekjuffers zijn hier een voorbeeld van. Hier op flap en met planaria’s. (Wiki)