Gelede wormen, Vierkante worm

Gelede wormen, borstelwormen, Vierkante worm. De omschrijvingen van wormen op het internet zijn schaars. Sporadisch vind je in de Beldert iets wat op een waterregenworm lijkt. Het precies op naam brengen is lastig. Op dit moment houden we het op de vierkante worm of Eiseniella tertahedra, hoewel ook de kreet Lumbriculus variegatus voor komt. Wikipedia kent de soort nog niet. De broze slibworm staat wel beschreven. Details zijn zo slecht dat het voor mijn onmogelijk is de soorten te scheiden. Maar er zijn ringwormen in de Beldert!