Wieren, Kranswier

Wieren, kranswier. Het kranswier staat in deze foto op de voorgrond, compleet met sporenkapsels. Op de achtergrond de brede bladeren van doorgroeiend fonteinkruid(Wiki)

Kranswier