Smalbladige Waterpest

Hogere planten, zaadplanten, smalbladige waterpest. Waterpest is geen inheemse plant. Ze zijn geïmporteerd (waarschijnlijk als aquarium plant). Deze waterpest produceerd veel zuurstof, maar heeft de neiging de plek over te nemen, en soms zelfs alles te verstikken. Vandaar de naam waterpest. (Wiki)

waterpest groot