Kladblok

Heel onprofessioneel is melden wat er nog op de planning staat voor de website. Dat doen we dus hier. Het grootste plan is het digitaliseren van oude vakantieboeken. Ze nemen veel plek in en donderen uit elkaar.

Op de planning:

  • 1980 en 1993: London
  • 1983, 85 & 86: Berlijn
  • 1986 & 1987 Frankrijk en Spanje
  • 1992: Polen & Tsjecho Slowakije
  • 1993: Duitsland & Polen
  • 1990, 94, 97: Frankrijk
  • 1997: Estland (Werkverslag)
  • 2009: Werktrips (voor de verzameling korte bundels)
  • Mogelijk nog een aanvulling op de korte bundels uit andere jaren

Daarnaast moet er nog een derde deel “Koolums” uit onderwatersport worden samengesteld.