Veenwortel

Zaadplanten, Veenwortel. Veenwortel hoort tot de perzikkruiden. Het zijn typische overplanten. Ze kunnen met hun wortels in het water staan, maar ook op het land. Als ze, zoals in de Beldert in het water staan, vind je ze zeer ondiep. (Wiki)