Workshop Calamiteiten “gebeuren”

“Calamiteiten gebeuren” is een echte workshop. Deelnemers bediscussiëren de potentiële aanleiding tot calamiteiten waar mogelijk onderbouwd met praktijkvoorbeelden. Daarna wordt gezocht naar de mogelijkheden om ongevallen te voorkomen en, als dit niet lukt, professioneel te benaderen. Doel daarbij is uiteraard de gevolgen van een calamiteit te minimaliseren. Daarbij kijken we ook kort na nazorg bij een calamiteit, waarbij we ons ervan bewust zijn dat professionele nazorg altijd als optie moet worden afgewogen. Rob en Kim hebben deze recent gegeven als licentieworkshop voor instructeurs en gaan dit in 2024 herhalen. Nu de presentatie bij verenigingsworkshop Gagnan van Kim en Frans.

Workshop Duurzaam Duiken

De eerste NOB workshop “Duurzaam Duiken” heeft voldoende input geleverd om in 2024 herhalingen te geven. Hier het materiaal, aangevuld met een fotoblad van soorten die is bedoeld als voorbereiding op de MOO oefening.

En die afbeelding? Goede voorlichting blijkt cruciaal voor duurzaam duiken.